VÅR unika färgidé

ITI ger förpackningsindustrin möjlighet att förebygga, identifiera, utvärdera och åtgärda färg och lack relaterade problem.  

Varför .....

INTEGRATIONEN mellan leverantör och konverterare är ett faktum. Ni blir beroende av Er färgleverantör och hans resurser.  Det är en fördel och trygghet för båda parter. Leverantören känner sig säker ,  Ni gör det enkelt för Er.  Till vilket pris ?  

För att komma ifrån detta beroende behövs kunskap och innovativt tänk.  Vår unika support gör det möjligt !

FÄRGMARKNADEN har blivit en oligopol marknad. Inte minst här i Skandinavien. Färgproduktionen i Europa centraliseras till några få enheter där R&D arbetet sker. Övriga enheter blir service / blandnings stationer som i utgår från givna halvfabrikat och recept.  Därmed minskar kunskap och flexibilitet när det gäller att 

ta fram nya formuleringar. Färg blir  "commodity",  en bulk vara i standard kvalité.  Det blir svårt för er att få något extra !

KONKURRENS leder till utveckling till en bättre ekonomi.  Många leverantörs kontakter håller konkurrensen vid liv och Ni blir uppdaterade.  Med vår hjälp kan Ni få synpunkter och råd.  Om er leverantör inte motsvarar era krav kan ni skifta leverantör.  Vårt underlag är er garanti !     

FLEXO PROCESSEN och dess parametrar gör det inte lätt.  Varje parameter har stor betydelse och styrs av en expert.  Att ifrågasätta en leverantör kräver kunskap och handlingskraft. "A second opinion" ger nya möjligheter!   

Pre press -  kliché   -   anilox   -    tryckare  -   tryckpress  +  FÄRG  - material

Vi erbjuder..........

UTVÄRDERING av olika leverantörskoncept , enskilda färger och lacker.

Ni får ett transparent "facit" som kan användas på olika sätt när ni skall bedöma leverantörernas koncept , kvalitè och ekonomi.

​Siffer underlaget visar på skillnaderna. Ni får "svart å vitt" mot Er leverantör.

DEFINIERA problemet Fel på trycket/förpackningen , produktionsstörning m.m.

Vad beror problemet på ? Många parametrar att nysta i. Ett bra sätt är att använda sig av uteslutningsmetoden. Beror det på färgen.......​

KUNSKAP utbilda Era tryckare. Dagens "tryckare" är maskinförare då tryckpressarna blir mer och mer automatiserade. Utbildning leder till förståelse, arbetsglädje och per automatik en bättre arbetsinsats. Utbildad "tryckare" tar egna initiativ och är pro aktiva , vågar ifrågasätta. Vattenfärg, icke återupplöslig kräver större kunskap än en lösningsmedels baserad färg.

REKLAMATION "kunden har alltid rätt" så länge motsatsen inte är bevisad.

All produktion är förenad med viss risk. Minimera risken. Det är ofta svårt att säga exakt vad som gått fel. Vi använder oss av uteslutningsmetoden för att ringa in problemet.

FÄRG o LACK ​

Ett samspel där förhållandet färg , Varnish , spädningsmedel och viskositet bestämmer kvalité och ekonomi. Få ut maximalt av färgkonceptet.

​Vi har R&D labb och produktion av special "flexo" färger. Detta är möjligt då vi byggt upp ett stort nätverk till leverantörer och tryckare.

VI ERBJUDER olika tjänster som är anpassade till varje enskilt företags önskemål.

​VI HAR VERKTYGSLÅDAN!

Med vår hjälp kan Ni ifrågasätta och ställa krav på Er leverantör

Adress​

​Ink Technology Innovation AB 

Hyltebjärsvägen 120

233 92 Svedala​

Sweden

kontakt

​​Tel: +46 706 612919

E-post: peter@inktech.nu

Samarbetspartners​